با کتابخوان نبشت

سانسور را نقض کنیم!

با کتابخوان نبشت فقط کتاب نمی‌خوانید

به گسترش کتاب‌خوانی کمک می‌کنید
دسترسی به کتاب خوب را ممکن می‌سازید
از طریق طرح مهرنامک به نیازمندان یاری می‌رسانید
به انتشار و توزیع جهانی کتاب فارسی کمک می‌کنید

تازه‌ترین کتاب خالد حسینی به سه زبان فارسی پشتو و ازبیکی

دعای دریا، نوشته خالد حسینی با تصویرپردازی دان ویلیامز، داستان پدری سوری مهاجری است که با همسر و کودکش در حال فرار از جنگ و مصیبت به سوی اروپاست. این کتاب مصور همزمان با نسخه انگلیسی آن به سه زبان فارسی (ترجمه فواد مسیحا)، پشتو (ترجمه نجیبه لیمه) و ازبکی (ترجمه محمدعالم کوهکن) از سوی نشر نبشت منتشر شده است.

نشر کتاب با نبشت هیچ هزینه‌ای برای نویسنده ندارد

از طراحی جلد و صفحه‌آرایی تا تولید دیجیتال، حفاظت محتوا و ارائه به خواننده
همه را به عهده نبشت بگذارید

آثار نویسندگان افغانستان

آثار نویسندگان ایرانی

ادبیات جهان

تازه‌ترین عنوان‌های ترجمه شده به فارسی