• تعداد کاربران
  • تعداد ناشران
  • تعداد کتاب ها
  • 30 +
  •    |   
  • 5 +
  •    |   
  • 26 +

ما که هستیم ؟

درباره نشر نبشت

نشر نبشت با رعایت قوانین بین‌المللی و کشوری حفاظت از حقوق پدیدآورندگان (قوانین کاپی‌رایت) کتاب‌‌ الکترونیک و کاغذی منتشر می‌کند و آن‌ها را از طریق فروشگاه و اپلیکیشن کتابخوان نبشت برای فروش و یا دانلود رایگان به دسترس فارسی‌زبانان در سرتاسر جهان قرار می‌دهد. نشر نبشت به نویسندگان و مترجمان مستقل و نیز ناشران ایرانی و افغان این امکان را می‌دهد که کتاب‌های خود را از طریق فروشگاه و اپلیکیشن کتابخوان نبشت به فارسی‌زبانان سراسر جهان عرضه کنند.

درباره‌ مجله ادبی نبشت

مجله ادبیات داستانی نبشت، متعلق به نشر نبشت است که در بهار ۱۳۹۳ به فعالیت آغاز کرد و در ظرف مدت کوتاهی با استقبال چشم‌گیر خوانندگان و نویسندگان فارسی زبان ایران و افغانستان قرار گرفت.. هدف مجله نبشت ارتقاء ادبیات داستانی‌ و ترویج کتابخوانی در میان فارسی‌زبانان است. این نشریه‌ در انتشار آثار نویسندگان و مطالب مرتبط با ادبیات و هنر دست باز دارد و مقابله با سانسور، یکی از اهداف اصلی این نشریه است.

ارتباط با نبشت

متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط متن مربوط به ارتباط

نشر نبشت

نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت نشر نبشت

دانلود کتابخوان نبشت