درباره‌ی پدیدآورنده

Author Picture

ایوب آروین

ایوب آروین از 1386 خبرنگار چندرسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی است و برای این رسانۀ بین‌المللی خبر، گزارش و تحلیل می‌نویسد. آروین در دو رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و روابط بین‌الملل تحصیل کرده است. حوزۀ اصلی مورد علاقۀ او مسائل سیاسی افغانستان است. چند سالی است که دربارۀ مبانی تقسیم قدرت در افغانستان تحقیق می‌کند. او این پرسش را مطرح می‌کند که چرا تلاش‌های رهبران سیاسی افغانستان با میانجیگری بین‌المللی برای تقسیم قدرت در سه دهۀ اخیر منجر به تأمین ثبات در این کشور نشده است. آروین همچنین در کتاب «نماینده» به تحقیق و تحلیل زندگینامه، کارنامه و دیدگاه‌های سیاسی محمداکبر نرگس، از سیاستمداران پیشین افغانستان، پرداخته است. چاپ نخست این کتاب را نشر واژه در افغانستان منتشر کرد که با استقبال خوبی مواجه شد و نسخۀ بین‌المللی آن را نشر نبشت منتشر کرده است.