درباره‌ی پدیدآورنده

Author Picture

داکتر محیی‌الدین مهدی

محیی‌الدین مهدی، زاده ۱۳۳۴ ولسوالی اندراب ولایت بغلان هست. وی تحصیلات ابتدائی خود را در لیسه شیرخان ولایت قندوز به پایان رسانده و در مقطع تحصیلات عالی دارای مدرک لیسانس در رشته طب از دانشگاه کابل و مدرک دکتری در رشته زبان شناسی از آکادمی علوم تاجیکستان می‌باشد.

از داکتر مهدی،‌ تاکنون ۱۲ اثر تحقیقی منتشر شده است:

همگویی‌ها و ناهمگونی‌های زبانهای پشتو و فارسی دری (۲۰۱۰ م)
مسائل پیدایش و گسترش زبان فارسی دری (۲۰۱۰ م)
دیورند، دیورند، دیورند
نگاهی به تاریخ زبان فارسی دری (کتاب درسی)
خلاصه المطلوب من رسالهٔ ضیاء القلوب
نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی دری در قرون هفت و هشت (کتاب درسی)
مبادی زبان شناسی (کتاب درسی)
عروض جدید فارسی (کتاب درسی)
زمینه‌های رشد زبان فارسی دری تا عصر سامانی
هلوی فربه سیاست (مجموعهٔ مقالات سیاسی)
آشنایی با تاریخ، زبان و ادبیات یونان
آشنایی با تاریخ، زبان و ادبیات ایتالیا
آشنایی با تاریخ، زبان و ادبیات انگلیس
آشنایی با تاریخ، زبانها و ادبیات مردم هندوستان
آشنایی با تاریخ، زبانها و ادبیات ملل افریقا
آشنایی با تاریخ، زبانها و ادبیات ملل سامی
آشنایی با تاریخ، زبان و ادبیات انگلیسی امریکا
دود چراغ (مجموعهٔ مقالات ادبی، تاریخی و زبانشناسی)
گفتمان ملی افغانستان
حل مناسبات تباری
مبادی دستور زبان فارسی دری (کتاب درسی)
تبار و زبان مردم هزاره