درباره‌ی پدیدآورنده

Author Picture

حمیده میرزاد

او شبيه هيچ‌كس نيست.
غروب که می‌شود زانوهایش را بغل می‌گیرد و به خورشید خیره می شود... چراغ‌ها روشن می‌شوند ولی او یک شمع روشن می‌کند و شعر مي‌خواند. عاشقانه‌هاى جوانى‌اش را مرور و مادرانه‌هاى امروزش را زندگى مى كند. گاهى خسته از هر چه هست و نيست به بالين بيخودى‌هايش پناه مى برد و سايه‌هاى بهت‌انگيز آرمان‌هايش را دنبال مى كند.
حميده ميرزاد در يك سپيده‌دم زمستانى در هرات متولد شد. دانش‌آموختۀ زبان و ادبيات فارسى است. نوشتن را از نوجوانى با شعر آغاز كرده است و تا به حال دو مجموعه شعر به نام‌هاى «مي‌خواهم ايستاده بميرم» و «قطره‌اى مانده به درياشدنم» را به ادبيات فارسى پيشكش كرده است. نيمۀ تاریک يک رؤيا اولين تجربه‌اش در عرصۀ داستان‌نويسى است.