درباره‌ی پدیدآورنده

Author Picture

جمال حسینی

سید جمال حسینی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی است. او علاقه مند به فلسفه وادبیات داستانی می باشد و از وی دو داستان کوتاه به نام "سرباز سربازکش" و "تصادف حادثه پاره ها " روی سایت مجله ادبی نبشت منتشر شده است