درباره‌ی پدیدآورنده

Author Picture

ذبیح مهدی

متولد 1367 در افغانستان، نویسنده‌ی داستان‌‌های کوتاه و علاقمند ادبیات است. از ذبیح چند داستان کوتاه و چند قصه برای کودکان منتشر شده است. این مجموعه، حاوی چهار داستان او است که طی سال‌های 1392 تا 1396 منتشر شده‌اند. مقالاتی به انگلیسی و ترجمه‌هایی از انگلیسی به فارسی دارد و برای رسانه‌های فارسی زبان نیز مقاله نوشته است. ذبیح بنیانگذارِ گروه گهواره است که کارشان ترجمه و تألیف کتاب کودک در افغانستان است.